۱۳۹۵-۱۰-۱۹

جزوه ی کدینگ ۵۰۴ واژه به محصولات سایت اضافه گردید.

نسخه ی اول جزوه ی کدینگ ۵۰۴ واژه به محصولات سایت اضافه شد. این جزوه شامل موارد زیر میباشد: مشخص کردن لغات مشابه و یکسان ۵۰۴ واژه با لغات ضروری تافل با […]
۱۳۹۵-۱۰-۱۹

جزوه ی کدینگ ۵۰۴ واژه به محصولات سایت اضافه گردید.

نسخه ی اول جزوه ی کدینگ ۵۰۴ واژه به محصولات سایت اضافه شد. این جزوه شامل موارد زیر میباشد: مشخص کردن لغات مشابه و یکسان ۵۰۴ واژه با لغات ضروری تافل با […]
۱۳۹۵-۱۰-۱۵

جزوه ی کدینگ ۵۰۴ واژه به محصولات سایت اضافه گردید.

نسخه ی اول جزوه ی کدینگ ۵۰۴ واژه به محصولات سایت اضافه شد. این جزوه شامل موارد زیر میباشد: مشخص کردن لغات مشابه و یکسان ۵۰۴ واژه با لغات ضروری تافل با […]
۱۳۹۵-۱۰-۱۳

کدینگ چیست؟

کدینگ در واقع یک نوع رمزنگاری و تداعی بین لغت انگلیسی و لغت مشابه آن از لحاظ تلفظ در زبان فارسی است و این ایجاد تداعی […]