۱۳۹۵-۱۰-۱۳

ویرایش دوم جزوه ی کدینگ ۱۱۰۰ واژه به سایت اضافه شد

بالاخره بعد از یک انتظاری طولانی نسخه ی دوم جزوه ی کدینگ ۱۱۰۰ واژه به محصولات سایت اضافه شد. تغییراتی که در این نسخه ایجاد شده […]