۱۳۹۵-۱۰-۱۵

جزوه ی کدینگ ۵۰۴ واژه به محصولات سایت اضافه گردید.

نسخه ی اول جزوه ی کدینگ ۵۰۴ واژه به محصولات سایت اضافه شد. این جزوه شامل موارد زیر میباشد: مشخص کردن لغات مشابه و یکسان ۵۰۴ واژه با لغات ضروری تافل با […]
۱۳۹۵-۱۰-۱۳

کدینگ چیست؟

کدینگ در واقع یک نوع رمزنگاری و تداعی بین لغت انگلیسی و لغت مشابه آن از لحاظ تلفظ در زبان فارسی است و این ایجاد تداعی […]
۱۳۹۵-۱۰-۱۳

ویرایش دوم جزوه ی کدینگ ۱۱۰۰ واژه به سایت اضافه شد

بالاخره بعد از یک انتظاری طولانی نسخه ی دوم جزوه ی کدینگ ۱۱۰۰ واژه به محصولات سایت اضافه شد. تغییراتی که در این نسخه ایجاد شده […]