۱۳۹۵-۱۰-۱۳

کدینگ چیست؟

کدینگ در واقع یک نوع رمزنگاری و تداعی بین لغت انگلیسی و لغت مشابه آن از لحاظ تلفظ در زبان فارسی است و این ایجاد تداعی […]